Αρχική

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε κενές οργανικές θέσεις ΠΕ 23 & ΠΕ 30 σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Έγγραφο ΠΔΕ Πελ/σου προσδιορισμού οργανικών θέσεων ΠΕ23 & ΠΕ 30 κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ 26-05-2022 Έντυπο Δήλωσης Προτιμήσεων οργανικών κενών θέσεων ΠΕ23 & ΠΕ30 κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ  

Κοινοποίηση πινάκων μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 70.ΕΑΕ, ΠΕ 79, ΠΕ 86 & ΠΕ 91

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 70.ΕΑΕ, ΠΕ 79, ΠΕ 86 & ΠΕ 91 με την αριθμ. 8/19-05-2022 Πράξη του...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτ/θμιας Δευτ/βάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 «Οργανικές θέσεις ΠΕ02 & ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03/ΠΕ04 των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς...

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ πρόσκλησης για αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε φορείς για 2022-2023 13-05-2022 Αίτηση πρόσκλησης για αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε φορείς ΥΠΑΙΘ για 2022-2023 13-05-2022

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας – Ανακοινοποίηση

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση/οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή που βρίσκονται στη διάθεση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμησης στην οποία να αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) Σχολικές Μονάδες κατά σειρά προτίμησης,...

Πρόσκληση υποψηφίων Ε.Β.Π. & Ε.Ε.Π. για υποβολή δικαιολογητικών σε Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 & 2ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσκληση υποψηφίων ΕΒΠ ΕΕΠ για υποβολή δικαιολ. ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ 1ΕΑ_2022 2ΕΑ_2022 ΑΣΕΠ Τροποποίηση της Προκήρυξης 2ΕΑ_2022 Διαδικασία κατάταξης υποψήφιων ΕΕΠ ως προς κλάδο ΠΕ29 ΑΣΕΠ 03-05-2022  

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ κλάδου ΠΕ86 για απόσπαση στην ΚΥ του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις...

Προκηρύξεις 1ΕΑ_2022 και 2ΕΑ_2022 διαδικασιών κατάταξης υποψήφιων Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. (ΠΕ21, ΠΕ22,ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31) στην ΠΕ & ΔΕ του ΑΣΕΠ

Προκήρυξη 1ΕΑ_2022 Διαδικασία κατάταξης υποψήφιων ΕΒΠ ΑΣΕΠ 21-04-2022 Προκήρυξη 2ΕΑ_2022 Διαδικασία κατάταξης υποψήφιων ΕΕΠ ΑΣΕΠ 21-04-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο