Αρχική

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης 2021-2022

  Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπ/κών ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 2021-2022 Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπ/κών ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 2021-2022 Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπ/κών ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΗΜ. ΔΣ 2021-2022 Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης ΕΞΕΙΔΙΚ. (ΠΑΡΛΩΝ ΣΤΗΡ.) 2021-2022 Απόφαση...

Οδηγίες και άμεσες ενέργειες προσλαμβανόμενων προσ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Ι.Δ.Ο.Χ.) Α.Π.Ω. & Α.Μ.Ω. καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) διδ. έτους 2021-2022

  Οδηγίες ενεργειών προσ. αναπλ. εκπκών  ΑΠΩ & ΑΜΩ ΨΥΠ (συν.1α) – Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599_1986 προσ. αναπλ. ΕΣΠΑ (συν.1β) – Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599_1986 προσ. αναπλ. ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΠΕΛΣΟΣ (συν.2) – Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού (ΕΣΠΑ) προς ΠΥΣΠΕ για...

Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self τεστ) σε μαθητές/τριες κατόχους ΑΜΚΑ ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17) ετών

Τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ανακοινώνουν: Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου ως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν...

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2021-2022

  4074-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΞΑΤΟΜ. (ΣΜΕΑΕ) 2021-2022-6Ω5646ΜΤΛΗ-ΜΘΕ 4075-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπκών ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 2021-2022-9Τ0Φ46ΜΤΛΗ-Μ7Μ 4076-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπκών ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΗΜ. ΔΣ 2021-2022-97Γ646ΜΤΛΗ-ΤΚ5 4077-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπκών ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2021-2022-ΨΩΡ946ΜΤΛΗ-ΧΤΤ 4078-2021-Απόφαση Δντή...

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διορίστηκαν ως αναπληρωτές στη Δ/νση Π.Ε. Αρκαδίας, ότι θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία απαραιτήτως ως τις 14:00, από την 1η /09/2021 ως και την 3η/ 09/2021 στη σχολική μονάδα που αναγράφεται στον επισυναπτόμενο...

Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

  Έγγραφο ΥΠΑΙΘ με διευκρινίσεις για τοποθέτηση-ανάληψη υπηρεσίας προσ. αναπλ. 30-08-2021 Έγγραφο ΥΠΑΙΘ με διευκρινίσεις για ανάληψη υπηρεσίας προσ. αναπλ. 30-08-2021

Διαδικασία χορήγησης αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε μόνιμους και προσ. αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμεσότερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων για την χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε μόνιμους και προσωρινούς/ές αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς καθώς και σε μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)...

Μετάβαση στο περιεχόμενο