Έντυπα

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς το ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς μόνιμου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς μόνιμου εκπαιδευτικού απευθείας σε Δντή-ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ ή ΤΕ

-Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης Μόνιμου Εκπαιδευτικού σε Λειτουργικό Κενό

-Έντυπο Αίτησης για αμοιβαία μετάθεση εντός περιοχής ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς το ΑΠΥΣΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου ΕΒΠ-ΕΕΠ στη ΔΠΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού Δντή_τριας-Προϊστ.στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη ΔΠΕ από έτερο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

-Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού Δντή_τριας-Προϊστ.στη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού για συνάφεια αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή-τρια ΔΠΕ

 -Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ. μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή-τρια ΔΠΕ

-Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ. μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή-τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δντή ΔΠΕ

 

 

 

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο