Έντυπα

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς τη ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς το ΠΥΣΠΕ

Έντυπο Αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς το ΑΠΥΣΠΕ

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη ΔΠΕ

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου ΕΒΠ-ΕΕΠ στη ΔΠΕ

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού Δ/τριας -Προϊστ. στη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στη ΔΠΕ από έτερο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ

Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Μόνιμου Εκπαιδευτικού ΓΕΝΙΚΗΣ εντός ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ ή ΤΕ

Έντυπο Αίτησης για αμοιβαία μετάθεση εντός περιοχής ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας

Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης Μόνιμου Εκπαιδευτικού σε Λειτουργικό Κενό

Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού προς τη Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ. μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με ιατρική βεβαίωση μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υ.Δ. μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Σχολική Μονάδα

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας μητρότητας μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

Έντυπο Αίτησης χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού προς Δ/τρια ΔΠΕ

         –

Υπόδειγμα Αίτησης μόνιμου Εκπκού για αναγνώριση προϋπηρεσίας 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης μόνιμου Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας

Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου Εκπ/κού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου εκπ/κού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο