Αρχική

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ- ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

(ΣΧΕΤ: Η ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.  Φ.9.3/6521/25-09-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης ΠΕ Αρκαδίας, όπως αυτοί καταρτίστηκαν με την αριθμ. 17/13-10-2023 Πράξη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής και ορίζουμε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ- Β΄ΦΑΣΗΣ 09-10-2023

Οι προσλαμβανόμενοι/νες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης τους. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β΄ΦΑΣΗ 9-10-2023  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντή/ντριας Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Δντών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Αρκαδίας ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΝΤΡΙΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ αναφορικά με την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, παρέχονται με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού...

ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ 2023-2024- Α΄ΦΑΣΗ 06-09-2023

Οι προσλαμβανόμενες/οι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ 6-9-2023

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΑΕ (ΠΥΣΠΕ 11/25-08-2023)

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί που θα υπηρετήσουν οφείλουν την 1η Σεπτεμβρίου 2023 να παρουσιαστούν στις Σχολικές Μονάδες τοποθέτησής τους για ανάληψη υπηρεσίας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 2023-2024 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΑΕ 2023-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο