7 Σεπτεμβρίου, 2023

ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ 2023-2024- Α΄ΦΑΣΗ 06-09-2023

Οι προσλαμβανόμενες/οι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ 6-9-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο