2 Σεπτεμβρίου, 2023

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο