Ανακοίνωση κενών λειτουργικών θέσεων και πρόσκληση προσωρινών αναπληρωτών/τριών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Γενικής & Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Τμήμα Ένταξης & Παράλληλων Στηρίξεων) για δήλωση προτίμησης

Καλούμε τους προσ. αναπληρωτές/τριες (Ι.Δ.Ο.Χ.) εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) οι οποίοι/ες θα διοριστούν για το διδ. έτος 2020-2021 στην περιοχή ευθύνης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας, να υποβάλουν την Πέμπτη 07-01-2021 και έως ώρα 11.00΄ π.μ. αποκλειστικά και μόνο στην δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας ( pyspe@dipe.ark.sch.gr) ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας με την εναπόθεση στην θυρίδα της Υπηρεσίας (στην είσοδο του κτιρίου της Υπηρεσίας) επιβεβαιώνοντας την παραλαβή της, αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για την τοποθέτησή τους σε κενές λειτουργικές θέσεις για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Πρόσκληση

Πίνακες λειτουργικών κενών

Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο