ΠΥΣΠΕ

Κοινοποίηση πινάκων μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 70.ΕΑΕ, ΠΕ 79, ΠΕ 86 & ΠΕ 91

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 70.ΕΑΕ, ΠΕ 79, ΠΕ 86 & ΠΕ 91 με την αριθμ. 8/19-05-2022 Πράξη του...

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δ΄φάσης μέσω τακτικού προϋπολογισμού

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 16 έως και την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τοποθετήσεις αναπληρωτών 15-11-2021

Κοινοποίηση πινάκων μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 60.ΕΑΕ, ΠΕ 71/ΠΕ 70.ΕΑΕ & ΠΕ 86

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 60.ΕΑΕ, ΠΕ 71/ΠΕ 70.ΕΑΕ & ΠΕ 86 με την αριθμ. 5/25-05-2021 Πράξη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., σάς κοινοποιούμε τον...

Υποβολή Δήλωσης μετάθεσης-οριστικής τοποθέτησης εντός περιοχής

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση/οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή που βρίσκονται στη διάθεση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμησης στην οποία να αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) Σχολικές Μονάδες κατά σειρά προτίμησης,...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Δ΄ΦΑΣΗ

Οι προσλαμβανόμενοι προσ. αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους (ήτοι την Παρασκευή 08-01-2021 ή/και την Δευτέρα 11-01-2021) στην Σχολική Μονάδα τοποθέτησής τους σύμφωνα με την Απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Πίνακας τοποθετήσεων προσ....

Ανακοίνωση κενών λειτουργικών θέσεων και πρόσκληση προσωρινών αναπληρωτών/τριών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Γενικής & Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Τμήμα Ένταξης & Παράλληλων Στηρίξεων) για δήλωση προτίμησης

Καλούμε τους προσ. αναπληρωτές/τριες (Ι.Δ.Ο.Χ.) εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) οι οποίοι/ες θα διοριστούν για το διδ. έτος 2020-2021 στην περιοχή ευθύνης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας, να υποβάλουν την Πέμπτη 07-01-2021 και έως ώρα 11.00΄ π.μ. αποκλειστικά...

Κοινοποίηση πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων σχ. έτους 2020-2021 μετά τις ενστάσεις

Κοινοποίηση πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων σχ. έτους 2020-2021-μετά τις ενστάσεις ΨΥΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 23-12-2020-ιστοσελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ-23-12-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο