Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων ΠΕ & ΔΕ εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021)

  – Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ για μόνιμο διορισμό εκπκών ΠΕ & ΔΕ