Έγγραφα – Δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσει ο/η νεοδιόριστος/η εκπαιδευτικός για τον Φάκελο Προσωπικού Μητρώου (Φ.Π.Μ.) του/της

Δικαιολογητικά για τον ΦΠΜ του Νεοδιόριστου

Έντυπα – Δικαιολογητικά για Νεοδιόριστους 2023-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο