Τα Χριστούγεννα στα Αναγνωστικά από το 1929 μέχρι το 1977

Δείτε σε αυτά τα παλιά αναγνωστικά πώς παρουσιάζονταν τα Χριστούγεννα από το 1929 μέχρι το 1979 μέσα από την συλλογή της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

Αναγνωστικό 1929
Αναγνωστικό 1946
Αναγνωστικό 1950
Αναγνωστικό 1952
Αναγνωστικό 1956
Αναγνωστικό 1961
Αναγνωστικό 1965
Αναγνωστικό 1967
Αναγνωστικό 1972
Αναγνωστικό 1977

Μετάβαση στο περιεχόμενο