ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ΄ ΦΑΣΗΣ

Οι προσλαμβανόμενες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται έως τις  14:00.

 

Αναπληρωτές – Γ’ Φάση 1

Αναπληρωτές – Γ’ Φάση 2

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο