Κοινοποίηση πινάκων μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 70.ΕΑΕ, ΠΕ 79, ΠΕ 86 & ΠΕ 91

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 70.ΕΑΕ, ΠΕ 79, ΠΕ 86 & ΠΕ 91 με την αριθμ. 8/19-05-2022 Πράξη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., σας κοινοποιούμε τον σχετικό πίνακα των Μεταθέσεων-Οριστικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών και ορίζεται από το Συμβούλιο πενθήμερη προθεσμία, από την Παρασκευή 20-05-2022 έως και την Πέμπτη 26-05-2022 και ώρα 12η μεσημβρινή, σύμφωνα με τις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄), για την υποβολή αιτήσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς υπόδειξης τυχόν λαθών και παραλείψεων στην απόφαση του Συμβουλίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ. ΠΙΝ. ΜΕΤΑΘ. ΕΝΤΟΣ 2021-2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ. ΠΙΝ. ΜΕΤΑΘ. ΕΝΤΟΣ 2021-2022

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο