Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ πρόσκλησης για αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε φορείς για 2022-2023 13-05-2022

Αίτηση πρόσκλησης για αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε φορείς ΥΠΑΙΘ για 2022-2023 13-05-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο