Τοποθετήσεις προσ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γ΄ Φάσης 2021-2022

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν ως αναπληρωτές στη Δ/νση Π.Ε. Αρκαδίας, ότι θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία απαραιτήτως ως τις 14:00, από 1/11/2021 ως και  2/11/2021 στη σχολική μονάδα που αναγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επισημαίνουμε ότι μετά την εμφάνισή τους και την ανάληψη υπηρεσίας που θα καταγραφεί στο myschool από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας και αυθημερόν ως τις 14:00 θα πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα anaplirotes.gov.gr και να υπογράψουν ψηφιακά την σύμβασή τους, προκειμένου να ισχύει η πρόσληψή τους και η μισθοδοσία τους από την ημερομηνία της ανάληψης. Αν η σύμβαση υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον αναπληρωτή μετά τις 14:00 η ισχύς της θα είναι από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, με ότι αυτό συνεπάγεται.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – Γ΄ ΦΑΣΗΣ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο