Κοινοποίηση πινάκων μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 60.ΕΑΕ, ΠΕ 71/ΠΕ 70.ΕΑΕ & ΠΕ 86

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 60.ΕΑΕ, ΠΕ 71/ΠΕ 70.ΕΑΕ & ΠΕ 86 με την αριθμ. 5/25-05-2021 Πράξη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., σάς κοινοποιούμε τον πίνακα των μεταθέσεων και ορίζεται από το Συμβούλιο πενθήμερη προθεσμία, από την Τετάρτη 26-05-2021 έως και την Τρίτη 1η-06-2021 και ώρα 12η μεσημβρινή, σύμφωνα με τις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄), για την υποβολή αιτήσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς υπόδειξης τυχόν λαθών και παραλείψεων στην απόφαση του Συμβουλίου.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο