Τοποθετήσεις αναπληρωτών με τρίμηνη σύμβαση 2021-2022 (για λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 απευθείας στη σχολική μονάδα (μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι ) στην οποία τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η σύμβαση που...