30 Σεπτεμβρίου, 2021

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης 2021-2022

  Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπ/κών ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 2021-2022 Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπ/κών ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 2021-2022 Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπ/κών ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΗΜ. ΔΣ 2021-2022 Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης ΕΞΕΙΔΙΚ. (ΠΑΡΛΩΝ ΣΤΗΡ.) 2021-2022 Απόφαση...

Οδηγίες και άμεσες ενέργειες προσλαμβανόμενων προσ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Ι.Δ.Ο.Χ.) Α.Π.Ω. & Α.Μ.Ω. καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) διδ. έτους 2021-2022

  Οδηγίες ενεργειών προσ. αναπλ. εκπκών  ΑΠΩ & ΑΜΩ ΨΥΠ (συν.1α) – Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599_1986 προσ. αναπλ. ΕΣΠΑ (συν.1β) – Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599_1986 προσ. αναπλ. ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΠΕΛΣΟΣ (συν.2) – Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού (ΕΣΠΑ) προς ΠΥΣΠΕ για...

Μετάβαση στο περιεχόμενο