Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΔΠΕ Αρκαδίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Αποφασίζουμε τη μετάθεση από Σχολική Μονάδα (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) σε Σχολική Μονάδα (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας των εκπαιδευτικών που παρατίθενται κατωτέρω, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο/η καθένας/καθεμιά, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

 

Απόφαση Δ/ντή ΠΔΕ Πελ/σου Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρκαδίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο