ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ΄ ΦΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΤΕ-ΕΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και
την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία
τοποθετούνται.

1) ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ -ΕΣΠΑ
2) ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕ 25-ΕΣΠΑ
3) ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΤΑΚΤΙΚΟΥ
4) ΕΕΠ-ΓΕΝΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΕΣ ΠΕ23-ΠΕ30)-ΕΣΠΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Γ΄ΦΑΣΗ-23-11-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο