Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε κενές οργανικές θέσεις ΠΕ 23 & ΠΕ 30 σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Έγγραφο ΠΔΕ Πελ/σου προσδιορισμού οργανικών θέσεων ΠΕ23 & ΠΕ 30 κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ 26-05-2022

Έντυπο Δήλωσης Προτιμήσεων οργανικών κενών θέσεων ΠΕ23 & ΠΕ30 κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο