Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας – Ανακοινοποίηση

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση/οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή που βρίσκονται στη διάθεση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμησης στην οποία να αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) Σχολικές Μονάδες κατά σειρά προτίμησης, στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την Παρασκευή 06-05-2022 έως και την Πέμπτη 12-05-2022 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας.

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – Ανακοινοποίηση

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο