Πρόσκληση υποψηφίων Ε.Β.Π. & Ε.Ε.Π. για υποβολή δικαιολογητικών σε Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 & 2ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόσκληση υποψηφίων ΕΒΠ ΕΕΠ για υποβολή δικαιολ. ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ 1ΕΑ_2022 2ΕΑ_2022 ΑΣΕΠ

Τροποποίηση της Προκήρυξης 2ΕΑ_2022 Διαδικασία κατάταξης υποψήφιων ΕΕΠ ως προς κλάδο ΠΕ29 ΑΣΕΠ 03-05-2022

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο