Προκηρύξεις 1ΕΑ_2022 και 2ΕΑ_2022 διαδικασιών κατάταξης υποψήφιων Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. (ΠΕ21, ΠΕ22,ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31) στην ΠΕ & ΔΕ του ΑΣΕΠ

Προκήρυξη 1ΕΑ_2022 Διαδικασία κατάταξης υποψήφιων ΕΒΠ ΑΣΕΠ 21-04-2022

Προκήρυξη 2ΕΑ_2022 Διαδικασία κατάταξης υποψήφιων ΕΕΠ ΑΣΕΠ 21-04-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο