Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ με διευκρινίσεις για τοποθέτηση-ανάληψη υπηρεσίας προσ. αναπλ. 30-08-2021

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ με διευκρινίσεις για ανάληψη υπηρεσίας προσ. αναπλ. 30-08-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο