Ανακοίνωση-Ενημέρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2021-2022 του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης ως Πρότυπου Σχολείου

 

Ανακοίνωση-Ενημέρωση

Οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου εφόσον το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης, το οποίο έχει οριστεί ως Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) για την Αρκαδία, κατόπιν διαδικασίας εξετάσεων.

Ειδικότερα, για να συμμετέχει ένας μαθητής/τρια στις εξετάσεις για το Πρότυπο Σχολείο  (Π.Σ.) θα πρέπει οι γονείς & κηδεμόνες του να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα:

https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php  έως και την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με σχετική Υ.Α. οι εξετάσεις έχουν ορισθεί για τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021.

Η εξέταση πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων πολλαπλής επιλογής για τα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών.

Οι μαθητές/τριες δεν χρειάζεται να μελετήσουν ή να απομνημονεύσουν συγκεκριμένη ύλη, ενώ ενδεικτικά θέματα διατίθεται στην ιστοσελίδα: https://www.iep.edu.gr/pps/


Κατόπιν τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 73160/Δ6/12.06.2020 Κ.Υ.Α., η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) πραγματοποιείται χωρίς αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων. 


Μετάβαση στο περιεχόμενο