Αποσπάσεις ΕΕΠ & ΕΒΠ σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ & σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022

Το υπουργείo Παιδείας  καλεί

α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή/ΚΕΣΥ σε περιοχή/ΚΕΣΥ και

β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή σε περιοχή

να υποβάλουν αίτηση στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 20/05/2021 έως και 27/05/2021.

 

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ για αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε φορείς ΥΠΑΙΘ για 2021-2022 19-05-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2021-22

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ για αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές & ΚΕΣΥ 2021-2022 19-05-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2021-22

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο