Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών & διδακτορικών τίτλων

 

Υποβολή αιτημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΨΥΠ

α) Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου Εκπαιδευτικού για αναγνώριση προϋπηρεσίας

β) Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου ΕΕΠ-ΕΒΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας

γ) Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου Εκπαιδευτικού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

δ) Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου ΕΕΠ προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

ε) Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου

στ) Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου ΕΕΠ προς ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου

ζ) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης μόνιμου Εκπκού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο