Προκήρυξη θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

  – Προκήρυξη θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)