Πρότυπα Σχολεία

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Ανακοίνωση-Ενημέρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2021-2022 του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης ως Πρότυπου Σχολείου

Ανακοίνωση-Ενημέρωση Οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου εφόσον το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης, το οποίο έχει οριστεί ως Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) για την Αρκαδία, κατόπιν...

Μετάβαση στο περιεχόμενο