Οδηγίες Υ.ΠΑΙ.Θ. πρόσληψης προσ. αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. & ωρομισθίων εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2021-2022

https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes Με σημαντικές καινοτομίες αναδιοργανώθηκε η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Μέσα από την απλοποίηση και ψηφιοποίηση χρονοβόρων και επαναλαμβανόμενων διαδικασιών ετών, το νέο κεντρικά σχεδιασμένο σύστημα του ΥΠΑΙΘ στοχεύει στον έγκαιρο προγραμματισμό των σχολικών μονάδων, αλλά και τη μείωση...