Μεταθέσεις

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΔΠΕ Αρκαδίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Αποφασίζουμε τη μετάθεση από Σχολική Μονάδα (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) σε Σχολική Μονάδα (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας των εκπαιδευτικών που παρατίθενται κατωτέρω, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και το...

Υποβολή Δήλωσης μετάθεσης-οριστικής τοποθέτησης εντός περιοχής

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση/οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή που βρίσκονται στη διάθεση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμησης στην οποία να αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) Σχολικές Μονάδες κατά σειρά προτίμησης,...

Μετάβαση στο περιεχόμενο