Αρχική

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

  – Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων- 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΔΠΕ Αρκαδίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Αποφασίζουμε τη μετάθεση από Σχολική Μονάδα (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) σε Σχολική Μονάδα (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας των εκπαιδευτικών που παρατίθενται κατωτέρω, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και το...

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με...

Ανακοίνωση-Ενημέρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2021-2022 του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης ως Πρότυπου Σχολείου

Ανακοίνωση-Ενημέρωση Οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου εφόσον το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης, το οποίο έχει οριστεί ως Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) για την Αρκαδία, κατόπιν...

Ανακοίνωση για δωρεάν διάθεση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (COVID-19)- self tests

Ανακοίνωση για δωρεάν διάθεση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (COVID-19)- self tests Σάς γνωρίζουμε ότι από σήμερα (Δευτέρα 31 Μαΐου) και έως το Σάββατο 5 Ιουνίου, θα γίνεται δωρεάν διάθεση δύο (2) αυτοδιαγνωστικών ελέγχου νόσησης  από τον κορωνοϊό (COVID-19)...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου  

Κοινοποίηση πινάκων μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 60.ΕΑΕ, ΠΕ 71/ΠΕ 70.ΕΑΕ & ΠΕ 86

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 60.ΕΑΕ, ΠΕ 71/ΠΕ 70.ΕΑΕ & ΠΕ 86 με την αριθμ. 5/25-05-2021 Πράξη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., σάς κοινοποιούμε τον...

Αποσπάσεις ΕΕΠ & ΕΒΠ σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ & σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022

Το υπουργείo Παιδείας  καλεί α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή/ΚΕΣΥ σε περιοχή/ΚΕΣΥ και β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή σε περιοχή να υποβάλουν αίτηση...

Υποβολή Δήλωσης μετάθεσης-οριστικής τοποθέτησης εντός περιοχής

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση/οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή που βρίσκονται στη διάθεση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμησης στην οποία να αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) Σχολικές Μονάδες κατά σειρά προτίμησης,...

Μετάβαση στο περιεχόμενο