Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Ο φορέας μας, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, δημοσιεύει τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στο συγκεκριμένο χώρο της ιστοσελίδας μας.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο