Κοινοποίηση οριστικών πινάκων μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας οριστικοποίησε με την αριθμ. 01/10-02-2023 Πράξη του τους πίνακες μοριοδότησης μεταθέσεων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Αρκαδίας για τη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων / βελτιώσεων 2023.

ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ 60.ΕΑΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΑΕ

ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΕ 71 – ΠΕ 70.ΕΑΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΑΕ

ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο