ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β΄ΦΑΣΗ 05-10-2022

Οι προσλαμβανόμενοι/νες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται έως τις 14:00.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΤΥ-ΖΕΠ

ΕΞΕΙΔ. ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΕ 25

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο