Κοινοποίηση πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων σχ. έτους 2020-2021 μετά τις ενστάσεις

Κοινοποίηση πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων σχ. έτους 2020-2021-μετά τις ενστάσεις ΨΥΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 23-12-2020-ιστοσελίδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ-23-12-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο