Πρόσκληση για πρόσληψη ΠΕ 25 σε Σχολικές Μονάδες της ΠΔΕ Πελοποννήσου 2021-2022

Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Τοπική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΠΕ25

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο