Κοινοποίηση πινάκων μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών μετά την εξέταση των ενστάσεων

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες μονάδων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022 των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης μας χωρίς καμία μεταβολή με εξαίρεση τον πίνακα βελτίωσης θέσης & οριστικής τοποθέτησης εντός του ΠΥΣΠΕ Αρκαδίας για τον κλάδο Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11), όπως διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων με την  αριθμ. 21/23-12-2021 Πράξη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2021-2022 (μετά τις ενστάσεις)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ τα ΣΜΕΑΕ Κωφών-Τυφλών 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΕΕΚ-2021-2022 Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο