Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΕΠΕΒΠ_64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ_ανακοινοποιημένη στο ορθό

Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ -ΕΒΠ

(Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) ορίζεται  από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021).

Μετάβαση στο περιεχόμενο