5 Οκτωβρίου, 2022

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β΄ΦΑΣΗ 05-10-2022

Οι προσλαμβανόμενοι/νες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται έως τις 14:00. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΥ-ΖΕΠ ΕΞΕΙΔ. ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΕ 25 ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο