Διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ11, ΠΕ 79, ΠΕ 86 & ΠΕ 91.01 που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Αρκαδίας

  3967-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΠΕ 2021-2022  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)