Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2021-2022

  4074-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΞΑΤΟΜ. (ΣΜΕΑΕ) 2021-2022-6Ω5646ΜΤΛΗ-ΜΘΕ 4075-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπκών ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 2021-2022-9Τ0Φ46ΜΤΛΗ-Μ7Μ 4076-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπκών ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΗΜ. ΔΣ 2021-2022-97Γ646ΜΤΛΗ-ΤΚ5 4077-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπκών ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2021-2022-ΨΩΡ946ΜΤΛΗ-ΧΤΤ 4078-2021-Απόφαση Δντή...