Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμου εκπ/κού Αγγλικής -ΠΕ06

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2021-2022