4 Ιουνίου, 2021

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΔΠΕ Αρκαδίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Αποφασίζουμε τη μετάθεση από Σχολική Μονάδα (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) σε Σχολική Μονάδα (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας των εκπαιδευτικών που παρατίθενται κατωτέρω, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο