Αποσπάσεις ΕΕΠ & ΕΒΠ σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ & σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022

Το υπουργείo Παιδείας  καλεί α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή/ΚΕΣΥ σε περιοχή/ΚΕΣΥ και β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή σε περιοχή να υποβάλουν αίτηση...