10 Φεβρουαρίου, 2021

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών & διδακτορικών τίτλων

  Υποβολή αιτημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΨΥΠ α) Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου Εκπαιδευτικού για αναγνώριση προϋπηρεσίας β) Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου ΕΕΠ-ΕΒΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας γ) Υπόδειγμα αίτησης μόνιμου Εκπαιδευτικού προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου δ)...

Μετάβαση στο περιεχόμενο