11 Ιανουαρίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Διευθυντές/ντριες Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία, υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και επιθυμούν να μετέχουν: Α) ως μέλη...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Δ΄ΦΑΣΗ

Οι προσλαμβανόμενοι προσ. αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους (ήτοι την Παρασκευή 08-01-2021 ή/και την Δευτέρα 11-01-2021) στην Σχολική Μονάδα τοποθέτησής τους σύμφωνα με την Απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Πίνακας τοποθετήσεων προσ....

Ανακοίνωση κενών λειτουργικών θέσεων και πρόσκληση προσωρινών αναπληρωτών/τριών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Γενικής & Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Τμήμα Ένταξης & Παράλληλων Στηρίξεων) για δήλωση προτίμησης

Καλούμε τους προσ. αναπληρωτές/τριες (Ι.Δ.Ο.Χ.) εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) οι οποίοι/ες θα διοριστούν για το διδ. έτος 2020-2021 στην περιοχή ευθύνης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας, να υποβάλουν την Πέμπτη 07-01-2021 και έως ώρα 11.00΄ π.μ. αποκλειστικά...

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Έναρξη δράσης _Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ΥΑ Έναρξη Δράσης Ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπκών στη ΕξΑΕ 28-12-2020

Κοινοποίηση πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων σχ. έτους 2020-2021 μετά τις ενστάσεις

Κοινοποίηση πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων σχ. έτους 2020-2021-μετά τις ενστάσεις ΨΥΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 23-12-2020-ιστοσελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ-23-12-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο