ΠΥΣΠΕ

Κοινοποίηση πινάκων μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 60.ΕΑΕ, ΠΕ 71/ΠΕ 70.ΕΑΕ & ΠΕ 86

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 60.ΕΑΕ, ΠΕ 71/ΠΕ 70.ΕΑΕ & ΠΕ 86 με την αριθμ. 5/25-05-2021 Πράξη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., σάς κοινοποιούμε τον...

Υποβολή Δήλωσης μετάθεσης-οριστικής τοποθέτησης εντός περιοχής

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση/οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή που βρίσκονται στη διάθεση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμησης στην οποία να αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) Σχολικές Μονάδες κατά σειρά προτίμησης,...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Δ΄ΦΑΣΗ

Οι προσλαμβανόμενοι προσ. αναπληρωτές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους (ήτοι την Παρασκευή 08-01-2021 ή/και την Δευτέρα 11-01-2021) στην Σχολική Μονάδα τοποθέτησής τους σύμφωνα με την Απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Πίνακας τοποθετήσεων προσ....

Ανακοίνωση κενών λειτουργικών θέσεων και πρόσκληση προσωρινών αναπληρωτών/τριών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Γενικής & Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Τμήμα Ένταξης & Παράλληλων Στηρίξεων) για δήλωση προτίμησης

Καλούμε τους προσ. αναπληρωτές/τριες (Ι.Δ.Ο.Χ.) εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) οι οποίοι/ες θα διοριστούν για το διδ. έτος 2020-2021 στην περιοχή ευθύνης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας, να υποβάλουν την Πέμπτη 07-01-2021 και έως ώρα 11.00΄ π.μ. αποκλειστικά...

Κοινοποίηση πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων σχ. έτους 2020-2021 μετά τις ενστάσεις

Κοινοποίηση πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων σχ. έτους 2020-2021-μετά τις ενστάσεις ΨΥΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 23-12-2020-ιστοσελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ-23-12-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο