Αρχική

Τα Χριστούγεννα στα Αναγνωστικά από το 1929 μέχρι το 1977

Δείτε σε αυτά τα παλιά αναγνωστικά πώς παρουσιάζονταν τα Χριστούγεννα από το 1929 μέχρι το 1979 μέσα από την συλλογή της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Αναγνωστικό 1929 Αναγνωστικό 1946 Αναγνωστικό 1950 Αναγνωστικό 1952 Αναγνωστικό 1956 Αναγνωστικό 1961 Αναγνωστικό 1965...

Διαβίβαση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Διαβίβαση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Εξέταση ενστάσεων επί των πινάκων μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας με την αριθμ. 26/02-12-2022 Πράξη του εξέτασε τις ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων μονάδων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023 των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης μας, χωρίς καμία μεταβολή από τους ήδη ανακοινωθέντες με το αριθμ....

Οδηγός Erasmus+ 2023

  Οδηγός Erasmus+ 2023    

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ΄ ΦΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΤΕ-ΕΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται. 1) ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ -ΕΣΠΑ 2) ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕ 25-ΕΣΠΑ 3) ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΤΑΚΤΙΚΟΥ 4) ΕΕΠ-ΓΕΝΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΕΣ...

Κοινοποίηση προσωρινών πινάκων μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες μονάδων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ όπως και βελτίωσης θέσης & οριστικής τοποθέτησης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό και παρακαλούμε για την ενημέρωση των...

8ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Κοινωνία, Εκπαίδευση και Πολιτική: Σχέσεις και ανασχέσεις»

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώνει προς τα μέλη, τους συνεργάτες, τους φίλους του και κάθε ενδιαφερόμενο, την παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων, για τη συμμετοχή εισηγητών στο 8ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με κεντρικό θέμα: «Κοινωνία, Εκπαίδευση και Πολιτική: Σχέσεις...

Μετάβαση στο περιεχόμενο