Αναπληρωτές Τ.Π.-Π.Δ.Ε.

Οδηγίες και άμεσες ενέργειες προσλαμβανόμενων προσ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Ι.Δ.Ο.Χ.) Α.Π.Ω. & Α.Μ.Ω. καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) διδ. έτους 2021-2022

  Οδηγίες ενεργειών προσ. αναπλ. εκπκών  ΑΠΩ & ΑΜΩ ΨΥΠ (συν.1α) – Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599_1986 προσ. αναπλ. ΕΣΠΑ (συν.1β) – Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599_1986 προσ. αναπλ. ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΠΕΛΣΟΣ (συν.2) – Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπκού (ΕΣΠΑ) προς ΠΥΣΠΕ για...

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2021-2022

  4074-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΞΑΤΟΜ. (ΣΜΕΑΕ) 2021-2022-6Ω5646ΜΤΛΗ-ΜΘΕ 4075-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπκών ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 2021-2022-9Τ0Φ46ΜΤΛΗ-Μ7Μ 4076-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπκών ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΗΜ. ΔΣ 2021-2022-97Γ646ΜΤΛΗ-ΤΚ5 4077-2021-Απόφαση Δντή ΔΠΕ Αρκαδίας τοποθέτησης-διάθεσης εκπκών ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2021-2022-ΨΩΡ946ΜΤΛΗ-ΧΤΤ 4078-2021-Απόφαση Δντή...

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διορίστηκαν ως αναπληρωτές στη Δ/νση Π.Ε. Αρκαδίας, ότι θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία απαραιτήτως ως τις 14:00, από την 1η /09/2021 ως και την 3η/ 09/2021 στη σχολική μονάδα που αναγράφεται στον επισυναπτόμενο...

Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

  Έγγραφο ΥΠΑΙΘ με διευκρινίσεις για τοποθέτηση-ανάληψη υπηρεσίας προσ. αναπλ. 30-08-2021 Έγγραφο ΥΠΑΙΘ με διευκρινίσεις για ανάληψη υπηρεσίας προσ. αναπλ. 30-08-2021

Διαδικασία χορήγησης αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε μόνιμους και προσ. αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμεσότερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων για την χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε μόνιμους και προσωρινούς/ές αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς καθώς και σε μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)...

Οδηγίες Υ.ΠΑΙ.Θ. πρόσληψης προσ. αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. & ωρομισθίων εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2021-2022

https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes Με σημαντικές καινοτομίες αναδιοργανώθηκε η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Μέσα από την απλοποίηση και ψηφιοποίηση χρονοβόρων και επαναλαμβανόμενων διαδικασιών ετών, το νέο κεντρικά σχεδιασμένο σύστημα του ΥΠΑΙΘ στοχεύει στον έγκαιρο προγραμματισμό των σχολικών μονάδων, αλλά και τη μείωση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο