Αναπληρωτές Τ.Π.-Π.Δ.Ε.

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών & διδακτορικών τίτλων

Υποβολή αιτημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΨΥΠ α) Υπόδειγμα Αίτησης προσ. αναπλ. Εκπ/κού (ΤΠ-ΠΔΕ) προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας β) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΠ-ΠΔΕ) προς ΠΥΣΠΕ για αναγνώριση προϋπηρεσίας γ) Υπόδειγμα αίτησης προσ. αναπλ. (ΤΠ-ΠΔΕ) προς ΠΥΣΠΕ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο